Biruni Yurt Müdürlüğünde kayıtlı barınan öğrencilerden bizimle beraber konferans salonunu hazırlayacak, ses sisteminin kurulumunda yardım edecek, tatbikat esnasında fotoğraf çekiminde yardımcı olabilecek genç gönüllü öğrencilere ihtiyacımız vardır.

  • Yol
    Yol masrafı Karşılanmayacaktır.
  • Konaklama
    Konaklama Karşılanmayacaktır.
  • Yemek
    Yemek Karşılanmayacaktır.
Gönüllü iş tanımı net biçimde tanımlandı ve uygulandı.
Faaliyet, ilan detaylarına uygun zamanda, yerde ve şartlarda gerçekleştirildi.
Faaliyet süresince kurum yetkilileri gerekli desteği ve bilgilendirmeyi sağladı.
Faaliyet, gönüllüler ve çalışanlar arasında işbirliği ve uyum içinde gerçekleştirildi.
Faaliyet, tatmin edici ve başarılı şekilde tamamlandı.
1 SAAT
Disaster & emergency

Sivil Savunma Günü Etkinlikleri

Activity Date: 2/28/2020 - 2/28/2020
Application Date: 2/5/2020 - 2/28/2020
Event Place: Denizli / Pamukkale
Responsible: ZEYNEP APA - BURÇAK ÜZÜMCÜ
0.0
62 Volunteer 18 Yaş Üstü
Be Volunteer
31 Event
1773 Volunteer
0.0 Points