Dünya Afetleri Azaltma Günü

Can'a geleceğine, mala gelsin...

Dünya Afetleri Azaltma Günü

Dünya Afetleri Azaltma Günü

Dünyamızda yaşadığımız afetlerde milyonlarca insan hayatını kaybetme ve sakat kalma durumlarıyla karşı karşıya gelmektedir. Son 20 yılda 1.3 milyon insan afetlerde hayatını kaybetti. Gerekli tedbirler alınarak pek çok hayat kurtarılabilirdi. Hayatını kaybedenler ve sakatların büyük bir kısmı ise fakirlerden oluşmaktadır. Her yıl 13 Ekim gününde, bütün dünyada insanların ve toplumların karşı karşıya kaldıkları risklerde hazırlıklı olmanın önemi hakkında farkındalığı artırmak ve afetlerin etkisini azaltmaya yönelik etkinlikler düzenlenmektedir.

Dünya Afetleri Azaltma Gününün 2016 yılı teması; “Yaşamak için Anlat: Farkındalığı Artır, Ölü sayısı azalsın” olarak belirlendi.

Dünyada, kadınlar ve çocuklar afetlerde erkeklerden 14 kat fazla hayatını kaybetmektedir. Afetlerde bilhassa yaşlılar ve engellilerde daha fazla risk altında bulunmaktadır.

Genç gönüllüler olarak afete hazır bir Türkiye için AFAD ile ortaklaşa gerçekleştirdiğimiz eğitimlere katılımlarınızı bekliyoruz.