Dünya Fakirliğin Azaltılması Günü

Komşusu açken tok yatan bizden değildir

Dünya Fakirliğin Azaltılması Günü

Dünya Fakirliğin Azaltılması Günü

Birleşmiş Milletler tarafından her yıl 17 Aralık Dünya Fakirliğin Ortadan Kaldırılması günü olarak kutlanmaktadır. 2016 yılının teması ise“Aşağılamadan ve katılımlarını engellemekten uzak duralım: Her türlü fakirliğe son verelim” olarak belirlendi.

Pek çok sosyal problemin temelinde fakirlik bulunmaktadır. Fakirlik sadece gelir eşitsizliğiyle ölçülemez. Sağlık, eğitim ve diğer temek hizmetlere erişimde yaşanılan zorluklarda fakirlik olarak ifade edilmektedir.

1990 yılından beri aşırı fakirlik oranı yarıdan fazla azalmıştır. Ancak, bugün dünyada yaklaşık 1 milyar insan fakirlik içerisinde yaşamaktadır ve 800 milyondan fazlası açlık içerisinde yaşamakta ve yetersiz beslenmektedir. Kalkınmakta olan bölgelerde beş kişiden birisi hala günde 1,25 dolardan daha az gelirle yaşamaktadır ve bu paradan çok daha azıyla yaşamakta olan milyonlar vardır.

Fakirlik sadece gelir ve rızık eksikliği değildir ayrıca eğitime ve diğer temel hizmetlere sınırlı erişimi, sosyal ayrımcılığı ve dışlamayı da ifade eder. Bugün;

 

            *836 milyon insan hala aşırı fakirlik içinde yaşamaktadır.

*Gelişmekte olan ülkelerde beş kişiden yaklaşık birisi günde 1,25 dolardan daha azıyla yaşamaktadır.

Günde 1,25 dolardan daha azıyla yaşayan insanların büyük bir çoğunluğu Güney Asya ve Afrika’nın aşağısındaki bölgelerde yaşamaktadır.

*Yüksek fakirlik oranları, genellikle küçük, kırılgan ve çatışma yaşayan ülkelerde görülmektedir.

*Dünyada beş yaş altı dört çocuktan birisi yaşının gerektirdiğinden daha az boy uzunluğuna sahiptir.

*Dünyanın en zengin ülkelerinde fakirlik içerisinde büyüyen 30 milyon çocuk vardır.

 Fakirlik içinde yaşayan insanlara kulak verelim. Onların da yaşadığımız toplumun bir parçası olduğunu unutmayalım. Kaç tane fakir arkadaşımız var bir hesaplayalım. 

Genç gönüllüler olarak hem ülkemizin daha müreffeh hale gelmesi hem de dünyadaki fakirliğe karşı daha fazla gönüllü olarak mücadele edebiliriz.