Dünya Gıda Günü

İklim değişiyor. Gıda ve tarım anlayışımız da değişmeli.

Dünya Gıda Günü

Dünya Gıda Günü

 Her yıl 16 Ekim günü “Dünya Gıda Günü” olarak kutlanmaktadır. Bu yıl ki dünya gıda gününün teması “İklim değişiyor. Gıda ve tarım da değişmeli” olarak belirlendi.

Bu günde açlık içerisinde yaşayanlar ve herkes için gıda güvenliği ve sağlıklı gıda sağlamak hedefiyle bütün dünyada farkındalık oluşturmaya yönelik faaliyetler yürütülmektedir.

İklim değişikliği ile ilgili en önemli konulardan birisi gıda güvenliğidir. Dünyanın en fakirleri-pek çoğu çiftçiler, balıkçılar ve çobanlardan oluşmaktadır- daha yüksek dereceler ve havadan kaynaklanan afetlerdeki artışlardan ciddi biçimde etkilenmektedirler.

Dünya nüfusu mütemadiyen artmaktadır ve 2050 yılına kadar 9.6 milyara ulaşması beklenilmektedir. Tarımsal üretim 2050 yılına kadar daha büyük bir nüfusu beslemek için yaklaşık yüzde 60 civarında artırılmalıdır. İklim değişikliği ise bu hedefi riske sokmaktadır.

Bu nüfusun talebini karşılamak için, tarım ve gıda sistemlerinin iklim değişikliğinin yan etkilerine ayak uydurmasına ihtiyaç duyulmaktadır ve tarım ve gıda sistemleri daha dayanıklı, verimli ve sürdürülebilir olmak zorundadır.  Bu ekosistemlerin ve kırsal nüfusun iyi işlemesini sağlayabilecek ve emisyonu azaltabilecek tek yoldur.

Sürdürülebilir şekilde gıda yetiştirmek; aynı alanda daha az ile daha fazla üretecek uygulamaları gerçekleştirmeyi ve doğal kaynakların uygun biçimde kullanımını ifade eder. Ayrıca, daha iyi hasat, depolama, paketleme, ulaşım, altyapı, piyasa mekanizmaları, ve bunun yanısıra kurumsal ve yasal çerçevelerle birlikte bir sürü inisiyatifler yoluyla nihai ürün veya perakende aşamasından önce gıda kayıplarını azaltma anlamına gelmektedir.

Hayvancılık tarımsal sera gazı emisyonunun yaklaşık üçte ikisini oluşturmaktadır ve tarımsal metan emisyonlarının yüzde 78’ini oluşturmaktadır.

İklim değişikliğinin doğal kaynaklar üzerinde olumsuz etkisi, bu kaynakların sürdürülebilir biçimde kullanılmasının artan önemini vurgulamaktadır.  İyi bir toprak ve orman yönetimi, karbondioksitin doğal emilimine yol açabilir, böylelikle sera gazı emisyonu azalabilir.

Dünyada üretilen gıdanın üçte biri kaybolmakta veya israf edilmektedir. Bu ise yılda yaklaşık 1.3. milyar tona eşittir.

Dünya 2030’a kadar sıfır açlığı hedeflemektedir; iklim değişikliği bu hedefi başarmak ve açlık karşısında mücadeleyi sürdürmek için ele alınması zorunlu bir alandır.

Poster: Connie Liu, Dünya Gıda günü poster yarışması birincisi

Konu: İklim Değişikliğin Etkileri.

Posterin açıklaması: Poster, balık miktarının azalışı, yiyecek israfı ve artan nüfus gibi küresel ısınmanın sebep olduğu birçok problemi göstermektedir. Bütün bunlar suyunun kirli olduğu bir cam kavanozdadır ve bizim değişime ihtiyaç olduğumuzu göstermektedir.