Dünya Öğretmenler Günü

İyi yetiştirilen öğretmenler sağlıklı nesillerin teminatıdır.

Dünya Öğretmenler Günü

Dünya Öğretmenler Günü

Dünya Öğretmenler Günü

Dünya’da pek çok ülke eğitim sistemlerini geliştirmek için çaba gösteriyor. Ancak eğitim için sürdürülebilir kalkınma hedefi yeterli öğretmen olmaksızın gerçekleştirilemez. Bugün başta Afrika kıtası olmak üzere dünyada en az 74 ülkede yeterince öğretmen bulunmamaktadır. 2015 yılında dünyadaki her bir çocuğun eğitim fırsatından yararlanabilmesi için en az 2.7 milyon ilkokul öğretmenine ihtiyaç bulunmaktadır.

UNESCO kayıtlarına göre Türkiye’nin 2030 yılına kadar ihtiyaç duyacağı ilk okul öğretmeni sayısının ise 188.8 bin olduğu gösterilmektedir.

İyi yetiştirilen öğretmenlerimiz, iyi yetiştirilecek nesillerin teminatıdır.  Genç gönüllülerimizi öğretmenlerimizin yükünü hafifletmeye çağırıyor tüm öğretmenlerimizin dünya öğretmenler gününü kutluyoruz.