Dünya Yaşlılar Günü

Öpülesi elleri var

Dünya Yaşlılar Günü

Dünya Yaşlılar Günü

 

Dünya Yaşlılar Günü

 

“Rabbin, sadece kendisine kulluk etmenizi, ana-babanıza da iyi davranmanızı kesin bir şekilde emretti. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırsa, kendilerine «of!» bile deme; onları azarlama; ikisine de güzel söz söyle. Onları esirgeyerek alçakgönüllülükle üzerlerine kanat ger ve: «Rabbim! Küçüklüğümde onlar beni nasıl yetiştirmişlerse, şimdi de sen onlara (öyle) rahmet et!» diyerek dua et.” (İsra, 23-24)

 

Hz. Muhammed (sav) buyurdular:

“Allah Teâlâ, yaşından ötürü bir ihtiyara saygı gösteren gence, yaşlılığında hizmet edecek kimseler lutfeder.” 

 

Birleşmiş milletler 1 Ekim tarihini Dünya Yaşlılar Günü olarak kabul etmiştir. Dünya nüfusu hızla yaşlanmaktadır. 1950-2010 arasında ortalama yaşam süresi 46 yıldan 68 yıla yükseldi ve bu yüzyılın sonuna kadar 81’e çıkması beklenmektedir. 60 yaşın üzerinde kadınlar erkeklerden 66 milyon fazladır. 80 yaş üzeri kadınların sayısı erkeklerin iki katıdır. Dünya tarihinde ilk kez, 2050 yılında çocuklardan fazla 60 yaş insan yaşaması beklenmektedir. Bugün dünyamızda yaklaşık 700 milyon kişi 60 yaş üzeridir. 2050 yılına kadar dünya nüfusunun yüzde 20 sinden fazlası 60 yaş ve üzerinde olacaktır.

Aile bağlarının güçlendirilmesi ve gelecek kuşakların sağlıklı bir biçimde yetiştirilmesinde yaşlılarımız çok önemlidir. Yaşlılar bir ülkenin değerleridir. Yaşlıların hayatın içerisinde aktif roller üstlenmesinin önündeki engelleri kaldırmak için başta genç gönüllüler olmak üzere, merkezi ve yerel yönetimlere, sivil toplum kuruluşlarına birçok sorumluluk düşmektedir.

Bütün yaşlılarımızın onurlu bir hayat hakkı vardır. Dünya Yaşlılar gününde yaşlılarımızı ziyaret ederek, onlarla birlikte vakit geçirerek, küçük hediyeler hazırlayarak güzel bir gün geçirebiliriz.

 

MERDİVEN 

Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden

Eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak

Ve bir zaman bakacaksın semaya ağlayarak

 

Sular sarardı yüzün perde perde solmakta

Kızıl havaları seyret ki akşam olmakta

 

Eğilmiş arza kanar muttasıl kanar güller

Durur alev gibi dallarda kanlı bülbüller

Sular mı yandı neden tunca benziyor mermer

 

Bu bir lisân-ı hafidir ki ruha dolmakta

Kızıl havaları seyret ki akşam olmakta

                        Ahmet Haşim

 

 

Fotoğraf: Oğuz İpçi