Atık pillerin çöpler vasıtasıyla toprağa karışması, denizlere, akarsulara ve kanalizasyonlara atılması veya yakılmaları durumunda içerdikleri kimyasal maddeler çevrenin kirlenmesine yol açabilmektedir. Bu bakımdan atık pillerin geri dönüşüme katılması çevremiz ve geleceğimiz için büyük önem arz etmektedir. Gelecek nesillere temiz bir çevre bırakabilmek ve ekonomimize destek olmak için Giresun Gençlik Merkezi olarak pillerin toplanması konusunda farkındalık sağlamak amacıyla atık pil toplama kampanyası başlatıyoruz. Atık pil kutularının STK ve kamu kurumlarına konulmasında tüm gönüllülerimizi kampanyaya desteğe bekliyoruz.

  • Yol
    Yol masrafı Karşılanmayacaktır.
  • Konaklama
    Konaklama Karşılanmayacaktır.
  • Yemek
    Yemek Karşılanmayacaktır.
Gönüllü iş tanımı net biçimde tanımlandı ve uygulandı.
Faaliyet, ilan detaylarına uygun zamanda, yerde ve şartlarda gerçekleştirildi.
Faaliyet süresince kurum yetkilileri gerekli desteği ve bilgilendirmeyi sağladı.
Faaliyet, gönüllüler ve çalışanlar arasında işbirliği ve uyum içinde gerçekleştirildi.
Faaliyet, tatmin edici ve başarılı şekilde tamamlandı.
2 SAAT
For last Application 68 Day
Environment

Atık Pil Toplama Kampanyası

Activity Date: 12/31/2019 - 12/31/2019
Application Date: 7/19/2019 - 12/31/2019
Event Place: Isparta / Eğirdir
Responsible: Eğirdir Gm Gençlik Lideri
0.0
2 Volunteer 14 Yaş Üstü
Be Volunteer
26 Event
14 Volunteer
0.0 Points