Zaman yönetimi kavramının; görev tamamlama oyunlarıyla algılanmasını sağlamak üzere eğitim verilecektir. Bu eğitim yer almak isteyen ve eğitime yardımcı olacak gönüllülere ihtiyacımız vardır.

Bu ilan için herhangi bir Bilmeniz Gereken madde yoktur.
Gönüllü iş tanımı net biçimde tanımlandı ve uygulandı.
Faaliyet, ilan detaylarına uygun zamanda, yerde ve şartlarda gerçekleştirildi.
Faaliyet süresince kurum yetkilileri gerekli desteği ve bilgilendirmeyi sağladı.
Faaliyet, gönüllüler ve çalışanlar arasında işbirliği ve uyum içinde gerçekleştirildi.
Faaliyet, tatmin edici ve başarılı şekilde tamamlandı.
0 SAAT
Education

Zaman Yönetimi Ve Görev Tamamlama Eğitimi

Activity Date: 3/11/2017 - 3/11/2017
Application Date: 3/10/2017 - 3/11/2017
Event Place: Aksaray / Aksaray
Responsible: Yasemin Kutlucan
5.0
31 Volunteer 14 Yaş Üstü
Be Volunteer
210 Event
2696 Volunteer
5.0 Points