Denizli gençlik merkezi yazarlık okulu projesi, gençlerimizin yazarlık ilgisi üzerine kurulmuştur. Yayıma hazırladığı / çıkardığı şiir ve hikaye kitaplarıyla genç yazarlara katkı sunmaya devam etmektedir. Bu projemiz kapsamında yazmaya ilgisi olan gençlerimize ulaşabilmek ve onlara bilgi vermek için siz gönüllü gençlere ihtiyacımız vardır.

Bu ilan için herhangi bir Bilmeniz Gereken madde yoktur.
Gönüllü iş tanımı net biçimde tanımlandı ve uygulandı.
Faaliyet, ilan detaylarına uygun zamanda, yerde ve şartlarda gerçekleştirildi.
Faaliyet süresince kurum yetkilileri gerekli desteği ve bilgilendirmeyi sağladı.
Faaliyet, gönüllüler ve çalışanlar arasında işbirliği ve uyum içinde gerçekleştirildi.
Faaliyet, tatmin edici ve başarılı şekilde tamamlandı.
10 SAAT
Education

Yazmak Iz Bırakmaktır

Activity Date: 8/23/2017 - 8/26/2017
Application Date: 8/23/2017 - 10/26/2017
Event Place: Denizli / Pamukkale
Responsible: Gençlik Liderleri
0.0
1 Volunteer 14 Yaş Üstü
Be Volunteer
176 Event
203 Volunteer
0.0 Points