19 Eylül 2020'de gerçekleşecek Dünya Temizlik Günü projesi ulusal koordinatörlerini arıyor! 3 Mart 2008 yılında küçük bir baltık ülkesi olan Estonya'da 50.000 insan bir araya gelerek ülkenin her yerindeki 100.000 katı atığı 5 saat içinde temizledi ve geri dönüşüme katkı sağladı. Eylemin görüntüleri tüm dünyada yayıldı ve tek günde temizlik modeli günümüzde 158 ülkede 37 milyon gönüllü ile uygulanmaktadır. Dünya üzerine çok fazla katı atık var ve tam olarak miktarını ölçmek gerçekten zor. Bildiğimiz şey ise her yıl dünyada 1.3 milyar ton atık üretilmekte ve 258-368 milyon ton çöplüklerde toplanmakta. Peki geri kalanı nerede? Nehirlerde, okyanuslarda, şehirlerimizde ve sokaklarımızda. Ülkemizde, 21 Eylül 2019 Dünya Temizlik Günü 81 şehirde 116.000 gönüllünün katılımı ile gerçekleşti ve toplam 790 ton katı atık toplandı. Ülkemiz ve geleceğimiz için büyük önem taşıyan bu organizasyonda görev alacak ve projenin ulusal koordinasyonunu sağlayacak genç gönüllülere ihtiyaç duyuyoruz! Daha yaşanabilir yarınlar için aşağıda yer alan pozisyonlarda sana en uygun olanına başvurup farkındalık elçisi olmaya ne dersin? Eğer aşağıdaki görevlerden birisini gönüllü olarak gerçekleştirebileceğini düşünüyorsan hemen başvur! 1) GÖNÜLLÜ KOORDİNATÖRÜ -Projenin insan kaynakları yönünden geliştirmesinde katkıda bulunmak , -Yeni gönüllülerin kazanılması ve şehir yapılanmalarının oluşturulması desteklemek, -Bölge direktörlükleri ile sıkı iletişimde bulunmak, -İl temsilcileri ile iletişim kurma, projeye yönelik teknik detayları açıklamak -Gönüllülerin kaydı ve takibi ile alakalı resmi süreçlere ilişkin gerekli bilgi ve dokümanların toplamasında proje koordinatörü ile eş güdümlü olarak çalışmak, -Projenin tanıtım ve oryantasyon süreçlerinde ilgili birimle iş birliğinde bulunmak, 2) DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRÜ -Projenin hedefleri doğrultusunda finansal kaynakların en etkin, verimli ve kaliteli bir şekilde kullanılmasına yönelik çalışmalar yürütmek ve kaynak geliştirmek, -Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak, uygulamak ve raporlamak, -Proje dönemine ait bütçeyi hazırlamak ve proje direktörüne bilgi vermek -Projenin gerçekleştirilmesi amacıyla stratejik ortaklıklar kurmak -Projenin gerçekleştirilmesi amacıyla kamu/özel kurum ve kuruluşları ile partnerlik ilişkilerinin kurulması, takibi, raporlanması ve raporların arşivlenmesini sağlamak, 3) SAHA KOORDİNATÖRÜ -Projenin amacına ulaşması için bölge direktörleri ve il direktörleri ile ortaklaşa çalışıp temizlik noktalarının belirlenmesi, -Haritalama ve temizleme işlemlerini desteklemek için teknik bir çözüm oluşturmak, -Temizlik alanlarının takibini yapmak, 4) KURUMSAL TASARIM KOORDİNATÖRÜ -Sosyal medya hesaplarını etkin bir şekilde kullanmak, -Sosyal medya diline hakim olması, -Proje uygulama gününe geçen hazırlık sürecinde görsel ve dijital medya içeriklerini hazırlamak ve yönetmek, -Teknoloji şirketleri ile stratejik ortaklıklar kurmak 5) BÖLGE DİREKTÖRLÜĞÜ -Gönülü İlişkiler Koordinatörü ve Saha Koordinatörü ile ortaklaşa çalışarak temizlik noktalarının belirlenmesi -Mart 2020 tarihinde belirlenecek il direktörlerinin belirlenmesinde yardımcı olmak, -Yerel bazlı yapılacak çalışmalarda lider rolü üstlenmek, -Yerel sponsorlukların geliştirilmesinde katkıda bulunmak, NOTLAR -Sorularınız için letsdoitturkiye@siyamder.org adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

  • Yol
    Yol masrafı Karşılanmayacaktır.
  • Konaklama
    Konaklama Karşılanmayacaktır.
  • Yemek
    Yemek Karşılanmayacaktır.
Gönüllü iş tanımı net biçimde tanımlandı ve uygulandı.
Faaliyet, ilan detaylarına uygun zamanda, yerde ve şartlarda gerçekleştirildi.
Faaliyet süresince kurum yetkilileri gerekli desteği ve bilgilendirmeyi sağladı.
Faaliyet, gönüllüler ve çalışanlar arasında işbirliği ve uyum içinde gerçekleştirildi.
Faaliyet, tatmin edici ve başarılı şekilde tamamlandı.
480 SAAT
Environment

Dünya Temizlik Günü Projesi Ulusal Koordinatör Çağrısı

Activity Date: 1/19/2020 - 9/19/2020
Application Date: 1/3/2020 - 1/16/2020
Event Place: Ankara / Çankaya
Responsible: Cengiz Kasak
0.0
28 Volunteer 18 Yaş Üstü
Be Volunteer
6 Event
109 Volunteer
0.0 Points