1. Yarışmaya Bakanlığımıza bağlı yurtlarda kayıtlı olarak barınan öğrenciler katılabilecektir. Misafir öğrenciler yarışmaya dâhil edilmeyecektir. 2. Yarışmacılar yarışmaya sadece bireysel olarak katılacaklardır. Her yarışmacı herhangi bir yarışmada ödül almamış ya da yayınlanmamış kendilerine ait özgün 1 (bir) adet eser ile katılabilecektir. 3. Yarışmacı yarışma için başvurduğu eserin tümüyle kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 4. Aksi tespit edilmesi durumunda ilgili yarışmacının başvurusu derhal iptal edilecek ve ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınacaktır. Bu hususun ödül kazanıldıktan sonra tespiti halinde aday kazandığı para ödülünü iade ile mükellef olacaktır. 5. Kuş evleri taş ve ahşap gibi dayanıklı bir malzemeden yapılacaktır. 6. Kuş evlerinin boyutları 35x 35cm ebadında olacaktır. 7. Ahşap kuş evi tasarımlarında 3 cm. den büyük budak olmayacaktır. Ayrıca yuva tahtaları aralık bırakılmayacak şekilde birleştirilmiş ve iç yüzeyleri rendelenmiş olacaktır. 8. Taş kuş evi tasarımlarında kullanılan taş malzemenin keskin, sivri ve çapaklı ekleme parçaları olmayacaktır. 9. Kuş evi tasarımlarında kuşların yuvaya girip çıkabilecekleri oyuk sadece bir yüzeyde olacaktır. 10.Her öğrenci yarışmaya daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış ve sergilenmemiş özgün bir eserle katılacaktır. Eserin arkasına, yarışmacının adı soyadı, barındığı yurt adı yazılı bir etiket yapıştırılacaktır. 11.Yarışmacı öğrenciler yaptıkları kuş evi tasarımlarını ve şartnamede belirtilen evrakları en geç 03 Nisan 2020 tarihine kadar başvuru formu ile birlikte barındıkları yurt müdürlüğüne teslim edecektir. Yarışma kapsamında; Birincilik Ödülü: 5.000 TL para ödülü + Başarı Belgesi İkincilik Ödülü: 4.000 TL para ödülü + Başarı Belgesi Üçüncülük Ödülü: 3.000 TL para ödülü + Başarı Belgesi Jüri Özel Ödülü(2 kişi): 2.000 TL para ödülü + Başarı Belgesi verilecektir.

  • Yol
    Yol masrafı Karşılanmayacaktır.
  • Konaklama
    Konaklama Karşılanmayacaktır.
  • Yemek
    Yemek Karşılanmayacaktır.
Gönüllü iş tanımı net biçimde tanımlandı ve uygulandı.
Faaliyet, ilan detaylarına uygun zamanda, yerde ve şartlarda gerçekleştirildi.
Faaliyet süresince kurum yetkilileri gerekli desteği ve bilgilendirmeyi sağladı.
Faaliyet, gönüllüler ve çalışanlar arasında işbirliği ve uyum içinde gerçekleştirildi.
Faaliyet, tatmin edici ve başarılı şekilde tamamlandı.
0 SAAT
Education

Kuş Evi Yarişmasi

Activity Date: 1/8/2020 - 4/3/2020
Application Date: 1/8/2020 - 4/3/2020
Event Place: Denizli / Pamukkale
Responsible: MEHMET KONAK
0.0
46 Volunteer 18 Yaş Üstü
Be Volunteer
22 Event
515 Volunteer
0.0 Points