Hayallerini Sahneye Taşı! adlı gençler arası tiyatro yarışmamız kapsamında 13.03.2020 tarihinde il elemesi yapılacaktır. Bu yarışmamızın duyuru, afişlerin gerekli duyuru panolarına asılması, başvurularının alınması noktasında ve yarışma öncesi salonun hazırlanması, gelen misafirlerin karşılanmasında bizlere yardımcı olacak gönüllü gençler arıyoruz.

  • Yol
    Yol masrafı Karşılanmayacaktır.
  • Konaklama
    Konaklama Karşılanmayacaktır.
  • Yemek
    Yemek Karşılanmayacaktır.
Gönüllü iş tanımı net biçimde tanımlandı ve uygulandı.
Faaliyet, ilan detaylarına uygun zamanda, yerde ve şartlarda gerçekleştirildi.
Faaliyet süresince kurum yetkilileri gerekli desteği ve bilgilendirmeyi sağladı.
Faaliyet, gönüllüler ve çalışanlar arasında işbirliği ve uyum içinde gerçekleştirildi.
Faaliyet, tatmin edici ve başarılı şekilde tamamlandı.
28 SAAT
Culture & tourism

Hayallerini Sahneye Taşi

Activity Date: 3/13/2020 - 3/13/2020
Application Date: 1/13/2020 - 2/28/2020
Event Place: Denizli / Pamukkale
Responsible: GENÇLİK LİDERLERİ
0.0
4 Volunteer 14 Yaş Üstü
Be Volunteer
176 Event
203 Volunteer
0.0 Points