Gelecek nesillere temiz bir çevre bırakabilmek ve ekonomimize destek olmak için İbn-i Rüşd Yurt Müdürlüğü olarak pillerin toplanması konusunda farkındalığı sağlamak amacıyla atık pil toplama kampanyası başlatıyoruz. Kullanımlarınız sonucunda ortaya çıkan atık pillerinizi yurt eğitim odasına getirerek atık pillerin toplanmasına katkıda bulunabilirsiniz.

  • Yol
    Yol masrafı Karşılanmayacaktır.
  • Konaklama
    Konaklama Karşılanmayacaktır.
  • Yemek
    Yemek Karşılanmayacaktır.
Gönüllü iş tanımı net biçimde tanımlandı ve uygulandı.
Faaliyet, ilan detaylarına uygun zamanda, yerde ve şartlarda gerçekleştirildi.
Faaliyet süresince kurum yetkilileri gerekli desteği ve bilgilendirmeyi sağladı.
Faaliyet, gönüllüler ve çalışanlar arasında işbirliği ve uyum içinde gerçekleştirildi.
Faaliyet, tatmin edici ve başarılı şekilde tamamlandı.
100 SAAT
Environment

Dünyanin Pili Bitmesin

Activity Date: 5/13/2020 - 5/13/2020
Application Date: 2/10/2020 - 5/13/2020
Event Place: Denizli / Pamukkale
Responsible: HALİME BABACAN
0.0
99 Volunteer 18 Yaş Üstü
Be Volunteer
18 Event
327 Volunteer
0.0 Points