T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı izniyle, Kastamonu Müzesi Başkanlığında ve Ersin Çelikbaş'ın bilimsel danışmanlığında, Türk Tarih Kurumu işbirliğinde sürdürülen Hadrianoupolis Antik Kenti 2020 yılı kazı, restorasyon - konservasyon çalışmaları için siz değerli gönüllüler aranmaktadır. Bir mozaik kenti olan Hadrianoupolis'te çalışma önceliğini mozaiklerin ve yapıların restorasyon - konservasyonu oluşturmaktadır. Bu duruma yönelik olarak Gönüllülerde aranan şartlar Arkeoloji, Sanat Tarihi veya Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü mezunu ya da öğrencisi olmaktır. Karabük İli, Eskipazar İlçesi sınırlarında yer alan Hadrianoupolis Antik Kenti 2020 yılı çalışmaları için siz değerli gönüllülerin katılımı beklenmektedir.

  • Yol
    Yol masrafı Karşılanmayacaktır.
  • Konaklama
    Konaklama will be provided.
  • Yemek
    Yemek will be provided.
Gönüllü iş tanımı net biçimde tanımlandı ve uygulandı.
Faaliyet, ilan detaylarına uygun zamanda, yerde ve şartlarda gerçekleştirildi.
Faaliyet süresince kurum yetkilileri gerekli desteği ve bilgilendirmeyi sağladı.
Faaliyet, gönüllüler ve çalışanlar arasında işbirliği ve uyum içinde gerçekleştirildi.
Faaliyet, tatmin edici ve başarılı şekilde tamamlandı.
480 SAAT
Culture & tourism

Hadrianoupolis 2020 Sezonu Kazı, Restorasyon-konservasyon Çalışmaları

Activity Date: 7/14/2020 - 11/15/2020
Application Date: 9/9/2020 - 11/15/2020
Event Place: Karabük / Eskipazar
Responsible: Dr. Öğr. Üyesi Ersin ÇELİKBAŞ
0.0
100 Volunteer 18 Yaş Üstü
Be Volunteer
2 Event
104 Volunteer
0.0 Points
Related Events List