Küçükçekmece Satranç Gelişim Akademisi Projesinde bilinçli ve çağın gereklerine uygun satranç eğitimlerinin yanında hem çocuk ve gençlere hem de onların ailelerine yönelik psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmeti sunacaktır. İstanbul’da bulunan Üniversitelerin Psikolojik Danışma ve Rehberlik bölümlerinde öğrenci veya herhangi bir üniversiteden bu bölümde mezun gönüllülere ihtiyaç duyulmaktadır. Bütün spor dallarında başarı için psikolojik yapı son derece önemlidir. Ancak satrançta psikolojinin yeri farklıdır. Psikolojik yapının başarıyı bu kadar belirlediği başka bir spor dalı yoktur. Psikolojik sorunlar özellikle ve öncelikle beyinsel aktiviteyi olumsuz etkilediği için beyinsel aktivitenin zirve sporu olan satrançta sporcunun bundan etkilenmemesi mümkün değildir. Satranç sporunda gerilimi arttıran başlıca etkenler pozisyon baskısı, zaman baskısı, dış etkenler, iç etkenler, satrançta rekabet, güçlü rakiplerle oynamak şeklinde sıralanabilir. Sporcunun sadece kazanmaya şartlandırılması rekabetin oluşmasına, kazanma hırsı ve kaybetme korkusu gibi duyguları yoğun yaşamasına neden olacaktır. Çözüm bu duyguların aşırı birikimini engellemektir. Çocuk ve gençlere haftada bir 2 saat, ayda bir 2 saat olacak şekilde ayda 10 saat ayrı ayrı PDR hizmeti sunulacaktır. Gerektiğinde ise birebir görüşme terapileri uygulanacaktır. Çalışma saatleri haftada 1 gün 2 saat olacak şekilde gönüllü PDR uzmanı ile birlikte planlanacaktır.

  • Yol
    Yol masrafı Karşılanmayacaktır.
  • Konaklama
    Konaklama Karşılanmayacaktır.
  • Yemek
    Yemek Karşılanmayacaktır.
Gönüllü iş tanımı net biçimde tanımlandı ve uygulandı.
Faaliyet, ilan detaylarına uygun zamanda, yerde ve şartlarda gerçekleştirildi.
Faaliyet süresince kurum yetkilileri gerekli desteği ve bilgilendirmeyi sağladı.
Faaliyet, gönüllüler ve çalışanlar arasında işbirliği ve uyum içinde gerçekleştirildi.
Faaliyet, tatmin edici ve başarılı şekilde tamamlandı.
80 SAAT
Sport

Satranç Gelişim Akademisi Gönüllü Pdr'ciler Ariyor!

Activity Date: 1/1/2021 - 10/31/2021
Application Date: 9/1/2020 - 12/31/2020
Event Place: Istanbul / Küçükçekmece
Responsible: DR.NESRİN BAŞPINAR
0.0
12 Volunteer 18 Yaş Üstü
Be Volunteer
3 Event
16 Volunteer
0.0 Points