Bir zeka sporu olan satranç sporu altyapısının çocuk ve gençlerde oluşturulması ve geliştirilmesi, ilgi ve yeteneği olan çocukların desteklenerek ulusal ve uluslararası alanda akranları ile rekabet edebilecek seviyede bireyler olarak kendi potansiyellerini tam anlamıyla gerçekleştirebilmeleri için FİDE Norm ve İlke standartlarında eğitim imkanı ve eğitim mekanı oluşturularak diğer ilçelere ve tüm Türkiye’ye örnek teşkil edecek ve yaygınlaştırılacak Satranç Gelişim Akademisi projesinde gençler arası iletişimi güçlendirmek, zihinlerini devreye sokmak, onları düşünmeye ve sorgulamaya yöneltmek, zihinlerini özgürleştirmek üzere düzenlenecek felsefe sohbetlerini yönetmek ve gerçekleştirmek üzere ilgili üniversitelerin felsefe bölümünden mezun gönüllü felsefe uzmanları aranmaktadır. Haftada 2 saat yapılacak felsefe sohbetleri gönüllü felsefe uzmanının müsaitlik durumuna göre belirlenecektir.

  • Yol
    Yol masrafı Karşılanmayacaktır.
  • Konaklama
    Konaklama Karşılanmayacaktır.
  • Yemek
    Yemek Karşılanmayacaktır.
Gönüllü iş tanımı net biçimde tanımlandı ve uygulandı.
Faaliyet, ilan detaylarına uygun zamanda, yerde ve şartlarda gerçekleştirildi.
Faaliyet süresince kurum yetkilileri gerekli desteği ve bilgilendirmeyi sağladı.
Faaliyet, gönüllüler ve çalışanlar arasında işbirliği ve uyum içinde gerçekleştirildi.
Faaliyet, tatmin edici ve başarılı şekilde tamamlandı.
80 SAAT
Sport

Satranç Gelişim Akademisi Projesi Için Gönüllü Felsefe Uzmanlari Araniyor

Activity Date: 1/1/2021 - 10/31/2021
Application Date: 9/1/2020 - 12/31/2020
Event Place: Istanbul / Küçükçekmece
Responsible: Dr.Nesrin BAŞPINAR
0.0
0 Volunteer 18 Yaş Üstü
Be Volunteer
3 Event
16 Volunteer
0.0 Points