Arkeoloji ve sanat tarihi öğrenci veya mezunlarını pandemi süresince müzemizde envanter çalışmaları yapmaya davet ediyoruz. Bu sayede hem mesleki becerinizi geliştirmiş olacaksınız hem de kamu kurumlarının işleyişini öğrenmiş olacaksınız. Proje kapsamında herhangi bir ücret ve konaklama gideri karşılayamadığımız için tercihimiz Aydın ilinde ikamet edenler olacaktır.

  • Yol
    Yol masrafı Karşılanmayacaktır.
  • Konaklama
    Konaklama Karşılanmayacaktır.
  • Yemek
    Yemek Karşılanmayacaktır.
Gönüllü iş tanımı net biçimde tanımlandı ve uygulandı.
Faaliyet, ilan detaylarına uygun zamanda, yerde ve şartlarda gerçekleştirildi.
Faaliyet süresince kurum yetkilileri gerekli desteği ve bilgilendirmeyi sağladı.
Faaliyet, gönüllüler ve çalışanlar arasında işbirliği ve uyum içinde gerçekleştirildi.
Faaliyet, tatmin edici ve başarılı şekilde tamamlandı.
600 SAAT
For last Application 32 Day
Culture & tourism

Müzede Envanter Çalışmaları

Activity Date: 11/10/2020 - 3/31/2021
Application Date: 11/10/2020 - 12/31/2020
Event Place: Aydin / Efeler
Responsible: Abdulbari YILDIZ
5.0
12 Volunteer 18 Yaş Üstü
Be Volunteer
3 Event
22 Volunteer
5.0 Points