Arkeoloji ve sanat tarihi öğrenci veya mezunlarının mesleki becerilerini geliştirmek ve müzecilik konusunda deneyimini artırmak için müzemizde gönüllü çalışmaya davet ediyoruz. Gönüllerin çalışma konusu müzelerde sergileme, eser çizimi ve envanter hazırlama gibi temel müzecilik görevlerini kapsamaktadır.

  • Yol
    Yol masrafı Karşılanmayacaktır.
  • Konaklama
    Konaklama Karşılanmayacaktır.
  • Yemek
    Yemek will be provided.
Gönüllü iş tanımı net biçimde tanımlandı ve uygulandı.
Faaliyet, ilan detaylarına uygun zamanda, yerde ve şartlarda gerçekleştirildi.
Faaliyet süresince kurum yetkilileri gerekli desteği ve bilgilendirmeyi sağladı.
Faaliyet, gönüllüler ve çalışanlar arasında işbirliği ve uyum içinde gerçekleştirildi.
Faaliyet, tatmin edici ve başarılı şekilde tamamlandı.
5 SAAT
For last Application 33 Day
Culture & tourism

Müze Çalışmaları

Activity Date: 12/1/2020 - 12/31/2020
Application Date: 11/23/2020 - 12/31/2020
Event Place: Kocaeli / Izmit
Responsible: -
0.0
11 Volunteer 18 Yaş Üstü
Be Volunteer
2 Event
18 Volunteer
0.0 Points