Doğal Afetlerin etkisini azaltmak, kayıpları en aza indirmek, toplumun her ferdinin ve her kesimin kuşkusuz iyi bir eğitim alması ile mümkün olacaktır. Bu amaçla halkın bilinçlendirilmesi, eğitimin tüm öğelerinin seferber edilmesiyle gerekmektedir. Eğitimde atılan her bir adım, toplumun duyarlılık bilincini, yaratıcılığını, akılcı düşünme gücünü, doğal yeteneklerini ve becerilerini geliştirmek için gereken gücü artırmaktadır. Afet öncesi dönemde afet yönetimi, genel olarak afet zararlarını en aza indirebilmek amacıyla gerekli önlemleri almayı, mümkün olan hallerde önlemeyi, mümkün olmayan durumlarda ise acil kurtarma ve yardım çalışmalarının etkin bir biçimde yapılmasını sağlamayı, afet zararlarının azaltılması çalışmalarını kalkınmanın her aşamasına yaymayı ve insanları bu konularda eğitmeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda Gençlik Merkezimizde Afet Bilinci eğitimi vereceğiz. Eğitim esnasında katılımcı listelerini tutacak, projeksiyon ve bilgisayarı kurabilecek, fotoğraf çekebilecek gönüllülere ihtiyaç duyuyoruz.Eğitim alan gençlerimizden de Gençlik Merkezi 'Acil Durum ve Afet Timi' oluşturularak okullarda eğitim vermeleri ve etkinlik yapmaları sağlanacaktır.

  • Yol
    Yol masrafı Karşılanmayacaktır.
  • Konaklama
    Konaklama Karşılanmayacaktır.
  • Yemek
    Yemek Karşılanmayacaktır.
Gönüllü iş tanımı net biçimde tanımlandı ve uygulandı.
Faaliyet, ilan detaylarına uygun zamanda, yerde ve şartlarda gerçekleştirildi.
Faaliyet süresince kurum yetkilileri gerekli desteği ve bilgilendirmeyi sağladı.
Faaliyet, gönüllüler ve çalışanlar arasında işbirliği ve uyum içinde gerçekleştirildi.
Faaliyet, tatmin edici ve başarılı şekilde tamamlandı.
24 SAAT
Disaster & emergency

Acil Durum Ve Afet Timi Gönüllüsüyüm

Activity Date: 11/30/2020 - 12/31/2020
Application Date: 11/19/2020 - 11/28/2020
Event Place: Afyonkarahisar / Afyon
Responsible: Karahisar Gençlik Merkezi Liderleri
0.0
3 Volunteer 18 Yaş Üstü
Be Volunteer
313 Event
255 Volunteer
0.0 Points
Related Events List