T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığının izni ile Kastamonu Müzesi Başkanlığında ve Doç. Dr. Ersin ÇELİKBAŞIN bilimsel danışmanlığında yürütülen, Karabük İli Eskipazar İlçesi içerisinde bulunan Hadrianoupolis Antik Kenti 2021 yılı Kazı, Restorasyon - Konservasyon Çalışmaları için siz değerli gönüllüler aranmaktadır. Aranan şartlar: Arkeoloji ve Sanat Tarihi eğitimi almış yada alıyor olmanın yanında, Arkeoloji çalışmalarında yer almak üzere disiplinler arası ve disiplinler üstü tüm başvurulara açıktır. Not: Konaklama, yemek ve kazı evinin diğer imkanları kazı başkanlığı tarafından sağlanacaktır. Ekip çalışmasına uyumlu, arkeolojiyi seven, arazi çalışmalarına elverişli gönüllüleri kazımıza bekliyoruz.

  • Yol
    Yol masrafı Karşılanmayacaktır.
  • Konaklama
    Konaklama will be provided.
  • Yemek
    Yemek will be provided.
Gönüllü iş tanımı net biçimde tanımlandı ve uygulandı.
Faaliyet, ilan detaylarına uygun zamanda, yerde ve şartlarda gerçekleştirildi.
Faaliyet süresince kurum yetkilileri gerekli desteği ve bilgilendirmeyi sağladı.
Faaliyet, gönüllüler ve çalışanlar arasında işbirliği ve uyum içinde gerçekleştirildi.
Faaliyet, tatmin edici ve başarılı şekilde tamamlandı.
480 SAAT
For last Application 230 Day
Culture & tourism

Hadrianoupolis Antik Kenti 2021 Yılı Kazı, Restorasyon - Konservasyon Çalışmaları

Activity Date: 6/15/2021 - 12/31/2021
Application Date: 2/1/2021 - 12/31/2021
Event Place: Karabük / Eskipazar
Responsible: Doç. Dr. Ersin ÇELİKBAŞ
0.0
694 Volunteer 18 Yaş Üstü
Be Volunteer
3 Event
796 Volunteer
0.0 Points
Related Events List