Değerli gençler: Amacımız kan ve kök hücre bağışında bulunarak ihtiyacı olan kişiler arasında gönüllülük bağını kurmak onların umutlarına umut olmak için sizleri de düzenlediğimiz kampanyada aramıza görmek isteriz. 12.02.2021 tarihinde Iğdır Gençlik Merkezinde buluşuyoruz. Tüm gençlerimizi kan ve kök hücre bağışında bulunmaya davet ediyoruz.

  • Yol
    Yol masrafı Karşılanmayacaktır.
  • Konaklama
    Konaklama Karşılanmayacaktır.
  • Yemek
    Yemek Karşılanmayacaktır.
Gönüllü iş tanımı net biçimde tanımlandı ve uygulandı.
Faaliyet, ilan detaylarına uygun zamanda, yerde ve şartlarda gerçekleştirildi.
Faaliyet süresince kurum yetkilileri gerekli desteği ve bilgilendirmeyi sağladı.
Faaliyet, gönüllüler ve çalışanlar arasında işbirliği ve uyum içinde gerçekleştirildi.
Faaliyet, tatmin edici ve başarılı şekilde tamamlandı.
50 SAAT
Disaster & emergency

''Öne Çik Hayat Kurtar" Kan Ve Kök Hücre Bağişi

Activity Date: 2/12/2021 - 2/12/2021
Application Date: 2/8/2021 - 2/12/2021
Event Place: Iğdir / Iğdir
Responsible: YEŞİM SÖNMEZ
0.0
8 Volunteer 18 Yaş Üstü
Be Volunteer
124 Event
445 Volunteer
0.0 Points