T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi iş birliğinde Türk Tarih Kurumu destekleriyle Sanat Tarihçisi Dr. Öğr. Üyesi Sinan Mimaroğlu kazı başkanlığında İzmir İli Selçuk İlçesinde sürdürülen Ayasuluk Tepesi ve St. Jean Anıtı Kazısı 2021 yılı çalışmaları için gönüllüler aranmaktadır. Gönüllülerde aranan şartlar: Sanat Tarihi, Arkeoloji, Mimarlık, Antropoloji, Restorasyon ve Konservasyon eğitimi alıyor veya mezun olarak bu konularda tecrübe sahibi olmak. Başvurular sadece sistem üzerinden yapılması önemlidir ve telefon ile irtibat kurulmaması rica olunur. Eğitim ve iletişim bilgileri tam olmayanların başvuruları dikkate alınmayacaktır. . Not: Pandemi dolayısıyla sınırlı sayıda gönüllü kabul edilecektir.

  • Yol
    Yol masrafı Karşılanmayacaktır.
  • Konaklama
    Konaklama will be provided.
  • Yemek
    Yemek will be provided.
Gönüllü iş tanımı net biçimde tanımlandı ve uygulandı.
Faaliyet, ilan detaylarına uygun zamanda, yerde ve şartlarda gerçekleştirildi.
Faaliyet süresince kurum yetkilileri gerekli desteği ve bilgilendirmeyi sağladı.
Faaliyet, gönüllüler ve çalışanlar arasında işbirliği ve uyum içinde gerçekleştirildi.
Faaliyet, tatmin edici ve başarılı şekilde tamamlandı.
480 SAAT
For last Application 107 Day
Culture & tourism

Ayasuluk Tepesi Ve St. Jean Anıtı 2021 Yılı Kazı Ve Restorasyon Çalışmaları

Activity Date: 6/15/2021 - 10/15/2021
Application Date: 3/16/2021 - 10/1/2021
Event Place: Izmir / Selçuk
Responsible: Dr.Öğr. Üyesi Sinan MİMAROĞLU
0.0
770 Volunteer 18 Yaş Üstü
Be Volunteer
3 Event
895 Volunteer
0.0 Points