T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Uşak Üniversitesinin işbirliğinde yürütülen Blaundos antik kenti arkeolojik kazı ve restorasyon çalışmalarına katılmak ve bir yandan mesleki gelişimlerine katkı sağlarken, diğer yandan arkeolojik çalışmaların belli aşamalarında yer almak isteyen, kültürel mirasımızın korunmasında duyarlılık sahibi, Arkeoloji, Antropoloji, Restorasyon-Konservasyon, Sanat Tarihi, Tarih, Coğrafya, Mimarlık, Harita Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Fotoğrafçılık, Seramik, Resim, Heykeltıraşlık gibi ilgili alanlarda öğrenim görmekte veya mezun durumda olan gönüllüleri bekliyoruz. CBS uygulamaları ve mimari çizim konularında tecrübe sahibi olanlar öncelikli tercihimizdir. Kabul edilenlerin konaklama ve yemek giderleri tarafımızdan karşılanacaktır.

  • Yol
    Yol masrafı Karşılanmayacaktır.
  • Konaklama
    Konaklama will be provided.
  • Yemek
    Yemek will be provided.
Gönüllü iş tanımı net biçimde tanımlandı ve uygulandı.
Faaliyet, ilan detaylarına uygun zamanda, yerde ve şartlarda gerçekleştirildi.
Faaliyet süresince kurum yetkilileri gerekli desteği ve bilgilendirmeyi sağladı.
Faaliyet, gönüllüler ve çalışanlar arasında işbirliği ve uyum içinde gerçekleştirildi.
Faaliyet, tatmin edici ve başarılı şekilde tamamlandı.
200 SAAT
For last Application 198 Day
Culture & tourism

Blaundos Antik Kenti Arkeolojik Kazı Ve Restorasyon Çalışmaları

Activity Date: 5/17/2021 - 12/31/2021
Application Date: 3/29/2021 - 12/31/2021
Event Place: Uşak / Ulubey
Responsible: Prof. Dr. Birol CAN
5.0
501 Volunteer 18 Yaş Üstü
Be Volunteer