SIFIR ATIK TİMİ ATIK PİL TOPLAMA GÖNÜLLÜLERİMİZİ ARIYORUZ Atık pillerin çöpler vasıtasıyla toprağa karışması, denizlere, akarsulara ve kanalizasyonlara atılması veya yakılmaları durumunda içerdikleri kimyasal maddeler çevrenin kirlenmesine yol açabilmektedir. Bu bakımdan atık pillerin geri dönüşüme katılması çevremiz ve geleceğimiz için büyük önem arz etmektedir. Gelecek nesillere temiz bir çevre bırakabilmek ve ekonomimize destek olmak için GÜNEYSU Gençlik Merkezi olarak pillerin toplanması konusunda farkındalığını sağlamak amacıyla atık pil toplama kampanyası başlatıyoruz. Tüm gönüllülerimizi bu kampanyaya desteğe bekliyoruz.

  • Yol
    Yol masrafı Karşılanmayacaktır.
  • Konaklama
    Konaklama Karşılanmayacaktır.
  • Yemek
    Yemek Karşılanmayacaktır.
Gönüllü iş tanımı net biçimde tanımlandı ve uygulandı.
Faaliyet, ilan detaylarına uygun zamanda, yerde ve şartlarda gerçekleştirildi.
Faaliyet süresince kurum yetkilileri gerekli desteği ve bilgilendirmeyi sağladı.
Faaliyet, gönüllüler ve çalışanlar arasında işbirliği ve uyum içinde gerçekleştirildi.
Faaliyet, tatmin edici ve başarılı şekilde tamamlandı.
90 SAAT
For last Application 327 Day
Environment

Atik Pil Toplama Kampanyasi Sifir Atik Timi Gönüllülerimizi Ariyoruz

Activity Date: 4/6/2021 - 12/6/2021
Application Date: 4/6/2021 - 4/6/2022
Event Place: Rize / Güneysu
Responsible: SUAT ÜÇKAN
0.0
1 Volunteer 14 Yaş Üstü
Be Volunteer
5 Event
11 Volunteer
0.0 Points