Şalpazarı Gençlik Merkezi Gönüllülük Kulübü / Gençlerin İyilik Ağacı faaliyetlerini daha etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla oluşturulan ''ÇEVRE TİMİ'' gönüllülerini arıyor. Gönüllülük kulübü üyeliği için yaş aralığı 14-29’dur. Aşağıda yazılı bulunan faaliyetlerin planlanması, faaliyetlerin yapılması konusunda Gençlik Merkezi gönüllülerini arıyoruz. Gönüllü Gençlerden beklenen görevler; a) Çevre bilincini oluşturmak, b) Fidan dikme ve ağaçlandırma çalışmalarına destek vermek, c) Yenilenebilir enerji kaynakları hakkında bilinçlendirme yapmak, d) Küresel ısınma ve doğanın korunması hususunda toplumsal duyarlılık oluşturmak, e) Dere, Çay, Irmak, sahillerin ve denizlerin temizliğine yönelik faaliyetler düzenlemek, f) Diğer çevre temalı gönüllülük faaliyetlerini organize etmek. 14- 29 yaş aralığında okuduğu bölüm fark etmeksizin çevreye duyarlı ve çevre temizliği hakkında bilinçli gönüllüler arıyoruz.

  • Yol
    Yol masrafı Karşılanmayacaktır.
  • Konaklama
    Konaklama Karşılanmayacaktır.
  • Yemek
    Yemek Karşılanmayacaktır.
Gönüllü iş tanımı net biçimde tanımlandı ve uygulandı.
Faaliyet, ilan detaylarına uygun zamanda, yerde ve şartlarda gerçekleştirildi.
Faaliyet süresince kurum yetkilileri gerekli desteği ve bilgilendirmeyi sağladı.
Faaliyet, gönüllüler ve çalışanlar arasında işbirliği ve uyum içinde gerçekleştirildi.
Faaliyet, tatmin edici ve başarılı şekilde tamamlandı.
1 SAAT
Environment

Çevre Timi Gönüllüleri Aranıyor

Activity Date: 8/1/2021 - 8/1/2022
Application Date: 6/29/2021 - 7/29/2021
Event Place: Trabzon / Şalpazari
Responsible: Şalpazarı Gençlik Merkezi Gençlik Liderleri
0.0
4 Volunteer 14 Yaş Üstü
Be Volunteer
1 Event
4 Volunteer
0.0 Points