İznik Gölü Sualtı Bazilika Kazısı, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izniyle, İznik Müze Müdürlüğü başkanlığında, Bursa Uludağ Üniversitesi adına Prof. Dr. Mustafa Şahin’in bilimsel danışmanlığında yürütülmektedir. 2021 kazı sezonunda gönüllü olarak yer almak üzere üniversitelerin Arkeoloji bölümlerinde lisans ve lisansüstü öğrenimlerine devam etmekte olan öğrenciler başvuruda bulunabilirler. Adayların en az 1 yıldız dalıcı brövesine sahip olması gerekmektedir. Not: Eğitim, bröve ve iletişim bilgileri tam olmayanların başvuruları dikkate alınmayacaktır. Başvurular sadece sistem ve mail üzerinden kabul edilecektir.

  • Yol
    Yol masrafı Karşılanmayacaktır.
  • Konaklama
    Konaklama will be provided.
  • Yemek
    Yemek will be provided.
Gönüllü iş tanımı net biçimde tanımlandı ve uygulandı.
Faaliyet, ilan detaylarına uygun zamanda, yerde ve şartlarda gerçekleştirildi.
Faaliyet süresince kurum yetkilileri gerekli desteği ve bilgilendirmeyi sağladı.
Faaliyet, gönüllüler ve çalışanlar arasında işbirliği ve uyum içinde gerçekleştirildi.
Faaliyet, tatmin edici ve başarılı şekilde tamamlandı.
450 SAAT
Culture & tourism

Iznik Gölü Sualtı Bazilika Kazısı - 2021

Activity Date: 7/26/2021 - 9/30/2021
Application Date: 7/7/2021 - 7/28/2021
Event Place: Bursa / Iznik
Responsible: Merve Rabia Kurtbayram
0.0
31 Volunteer 18 Yaş Üstü
Be Volunteer
3 Event
105 Volunteer
0.0 Points