Başkomutanlık meydan muharebesi coşkusunun yaşandığı 30 ağustos zafer bayramı'nda rize gençlik merkezi olarak şehitlerimiz için hatim yapılacaktır. Hatim yapılması için cüzlerin dağıtılması ve takibinin yapılması noktasında gönüllü gençlere ihtiyaç vardır.

Bu ilan için herhangi bir Bilmeniz Gereken madde yoktur.
Gönüllü iş tanımı net biçimde tanımlandı ve uygulandı.
Faaliyet, ilan detaylarına uygun zamanda, yerde ve şartlarda gerçekleştirildi.
Faaliyet süresince kurum yetkilileri gerekli desteği ve bilgilendirmeyi sağladı.
Faaliyet, gönüllüler ve çalışanlar arasında işbirliği ve uyum içinde gerçekleştirildi.
Faaliyet, tatmin edici ve başarılı şekilde tamamlandı.
32 SAAT
Education

Zafer Bayramı Şehitleri Için Hatim Okunması

Activity Date: 8/30/2016 - 8/30/2016
Application Date: 6/30/2016 - 8/28/2016
Event Place: Rize / Rize
Responsible: Rize Gençlik Merkezi Gençlik Liderleri
5.0
1 Volunteer 14 Yaş Üstü
Be Volunteer
983 Event
1839 Volunteer
5.0 Points