Günümüzde hızla değişen dünyada insanlığın en büyük ortak problemi haline gelen çevre sorunları, konunun küresel boyutta ve bütünsel bir yaklaşımla değerlendirilmesini zorunlu hale getirmiştir.  

Bugün insanlığı tehdit eder hale gelen küresel ısınma, iklim değişikliği, ekolojik dengenin bozulması, su ve enerji kaynaklarının azalması gibi sorunların dünya gündeminin ilk sıralarında yer almaya başlamasıyla Birleşmiş Milletler tarafından 1972 yılında dünya liderlerini bir araya getiren “İnsan ve Çevre Konferansı” düzenlendi. Doğal kaynakların tahrip edilmeden gelecek nesillere aktarılmasını esas alan kalkınma yollarının arandığı bu konferansın gerçekleştirildiği 5 Haziran günü “Dünya Çevre Günü” olarak ilan edildi.

Dünya Çevre Günü'nün ilan edilmesinin üzerinden tam 45 yıl geçti. Bu süreçte yaşanan teknolojik gelişmeler ve artan dünya nüfusu, çevre sorunlarına her gün bir yenisini daha ekledi. Bununla birlikte yaşadığımız bilgi ve iletişim çağında çevre sorunlarına karşı duyarlılığın arttığını, iklim değişikliğine ve biyolojik çeşitliliğin yok oluşuna karşı mücadelenin toplumsal olarak desteklendiğini görmek memnuniyet vericidir.

Çevre sorunlarıyla mücadele ve doğal kaynakların sürdürülebilirliği konusunda en büyük emek yine gönüllülere aittir…