Göç küresel bir gerçekliktir. Uluslararası göçün; öngörülemezliği, acilliği, karmaşıklığı, problemleri ve zorlukları  ülkeler ve bölgeler arasında daha fazla iş birliği ve ortak eylem gerektirmektedir.

Uluslararası göçmenlerin toplamda sayısı tahmini olarak 2000 yılında 175 milyondan 2015 yılında 244 milyon kişiye yükseldi. Uluslararası göçmenlerin yaklaşık üçte ikisi Avrupa ve Asya’da yaşamaktadır.

Her 10 göçmenin birisi 15 yaş altındadır.

Yabancı ülkelerde çalışmaya giden işçilerin anayurttaki ailelerine gönderdikleri para 2014 yılında 436 milyar dolara ulaşmıştır.

Uluslararası göçün en önemli sebeplerinden birisi zengin ülkelerdeki yüksek kazançlı işlerdir. Birçok gelişmiş ve dinamik ekonomi eleman bulunamayan işleri yapmak için göçmenlere ihtiyaç duymaktadır. Nüfusun yaşlanması ayrıca bu talebin artışına yol açmaktadır.

Gençler eğitimli oldukça düşük ücret ödenen işleri ve fiziki olarak yapılan işleri daha az tercih etmektedir.

Göç gelişmiş ülkelerde kalifiye olmayan işçilerin ücretlerini düşürebilir veya daha önceden gelen göçmenler arasında daha yüksek işsizliğe yol açabilir. Göçmenler canlı bir ekonomiye yol açmaktadırlar.

Daha fazla fakirlik otomatik olarak daha yüksek göçe yol açmamaktadır. Çok fakir insanlar yurt dışına göçün risk ve maliyetlerini üstlenecek kaynaklara sahip değildirler. Uluslararası göçmenler genellikle orta gelirli insanlardan oluşmaktadır.

Kalifiye olmayan kişilerin göçü, göç edilen ülkedeki fakirliğinin boyutunu ve şiddetini azaltmak için en büyük potansiyele sahiptir.

Uluslararası göç hem gönderen hem de alıcı ülke için genellikle olumludur. Potansiyel faydaları özellikle gelişmekte olan ülkeler için uluslararası serbest ticaretin getirisi kadar büyüktür.

2016 yılını mülteciler ve göçmenler için zor bir yıl olarak geride bırakıyoruz.  Birçok insan göç sırasında hayatını kaybetti veya yaralandı. Göçmenlerin zorluklarını azaltmak, sorunlarını çözmek insani bir vazifemizdir.

Göçe kalıcı çözüm; siyasi ve ekonomik istikrara, afetlere hazırlıklı olmaya, doğa ve çevreyi korumaya bağlıdır.

Barış, refah, onurlu bir yaşam ve fırsat eşitliği için genç gönüllüleri göç edenlerin hayatlarına dokunmaya ve daha fazla gönüllülük yapmaya çağırıyoruz.