Ankara Adnan Ötüken Il Halk Kütüphanesi
5 Event
38 Volunteer
5 Points
ANKARA \ ÇANKAYA

Amaçlarımız : Cins, Yaş, Irk, Milliyet, Din, Dil Farkı Gözetmeksizin Her Kesimden Kullanıcıya, Her Türlü Kütüphane Materyalini Çeşitli Iletişim Yolları Ile Ücretsiz Hizmete Sunarak Onlara Ömür Boyu Eğitim Ve Zamanlarını Değerlendirme Imkânı Vermek. Toplumun Ekonomik, Sosyal, Kültürel Ve Teknik Kalkınmasını Desteklemek. Ülke Içi Ve Dışı Kütüphanelerle, Kurum Ve Kuruluşlarla Işbirliği Yaparak Bilgi Akışını Sağlamak. Halkın Bilgi Edinme Gereksinimini Karşılamak. Bireysel Ve Yaşam Boyu Öğrenme Çabalarını Desteklemek. Başta Çocuklar Olmak Üzere, Bölge Halkında Okuma Kültürü Ve Kütüphane Kullanma Alışkanlığı Yaratmak Ve Güçlendirmek. Toplumun Bilgi Okur-yazarlığı Becerisi Kazanmasını Ve Geliştirmesini Sağlamak. Her Düzeyde Örgün Ve Yaygın Eğitimi Desteklemek. Çocuk Ve Gençlerin Zihinsel Yaratıcılıklarını Geliştirmelerini Destekler Ve Bu Yönde Fırsatlar Sağlamak. Öncelikle Bulunduğu Bölge Olmak Üzere, Toplumun Kültürel Ve Sosyo-ekonomik Kalkınmasına Destek Sağlamak. Toplumda Kültürel Mirasa, Sanata Ve Bilime Karşı Duyarlılık Oluşturmak Ve Bu Bilincin Geliştirilmesini Sağlamak. Somut Olmayan Yerel Kültür Mirasının Toplanması, Düzenlenmesi, Korunması, Kullandırılması Ve Geleceğe Aktarılmasına Katkı Sağlamak Ve Sözlü Geleneği Desteklemek Kültürler Arası Diyalogu Geliştirmeye Katkı Sağlamak.

+90(312)410-9044
kutuphane06@ktb.gov.tr
Kumrular Caddesi No:3 Kızılay