Uluslararasi Akdeniz Gönüllülük Derneği
0 Event
0 Volunteer
0 Points
MERSİN(İÇEL) \ AKDENİZ

Dernek,​ Ulusal Ve Uluslararası Düzeyde, Öncelikle Gençlere Yönelik Sivil Toplum Faaliyetleri Ile Sporun Etkinleştirilmesi, Yaygınlaştırılması,sağlıklı Toplumları Inşa Etmek Için Gençlerin Çalışmalarında Sporu Birincil Hedefekoyması,sosyal,kültürel,eğitim,sağlık,çevre Ve Spor Alanlarında Çalışmalaryürütmek, Gençlik,gönüllülük Politikalarının Iyileştirilmesi Ve Bilimsel Araştırma-geliştirme Çalışmalarına Katkıda Bulunmak, Gençlik Arasında Yardımlaşma Vedayanışmayı Sağlamak, Girişimcilik Ruhlarını Teşvik Etmek, Bilgi, Beceri Veyeterlilik Kazanmalarına Yardımcı Olmak, Engelli Gençler Başta Olmak Üzere Tümdezavantajlı Gençlerin Içinde Bulundukları Topluma Uyumlarını Sağlamayayönelik Çalışmalara Destek Vermek Ve Tüm Alanlarda Hak Savunuculuğu Ilkesiamacı​ Ile Kurulmuştur.

+90(538)577-2567
isakokberi33@gmail.com
Ihsaniye Mah. Havuzlar Caddesi Kat 3/15 Akdeniz/mersin
Other Foundations in Same City