Yenilikçi Girişim Derneği
0 Event
0 Volunteer
0 Points
MERSİN(İÇEL) \ AKDENİZ

Derneğimiz 17.11.2017 Tarihinde Kurulmuştur. Toplam 25 Üyesi Bulunan Yenilikçi Girişim Derneği'nin Faaliyet Alanı Gençliğin Her Alanında Eğitimdir. Derneğimiz, Dezavantajlı Vatandaşlara, Özellikle Eğitim Ve Sosyal Düzeyde, Her Türlü Desteği Sağlayarak Yaşam Boyu Öğrenmeyi Aktive Etmeyi Amaçlamaktadır. Ulusal Ve Uluslararası Düzeyde Uygulanabilir Yenilikçi Eğitim Faaliyetleri Üzerine Araştırma Yaparak; Uygulanmasını Sağlamak Derneğimizin Temel Hedeflerinden Biridir.Derneğimiz, Sportif, Sosyal, Sanatsal Ve Kültürel Etkinlikler Düzenleyerek Aktif Vatandaşlığı Artırmayı Ve Özellikle Dezavantajlı Kişiler De Dahil Olmak Üzere Gençlerin Sosyal Entegrasyonunu Güçlendirmeyi Amaçlamaktadır. Insanların Sosyal Yaşama Daha Etkin Bir Şekilde Katılmalarını Sağlamak Için Aynı Amaçla Kurulan Derneklerle Işbirliğini Içeren Proje Ve Faaliyetlerin Organize Edilmesi Çalışma Konuları Arasında Yer Almaktadır. Derneğimiz, Yaşam Boyu Öğrenme Kavramının Sonuna Kadar Bir Ilke Ve Yaşam Tarzı Olması Gerektiğine Inanmaktadır; Herhangi Bir Nedenle Bu Ilkeyi Benimsememiş Ve Eğitimden Uzak Kalmış Bireyler Için Bireylerin Bilgi Ve Kişisel Gelişimin Öneminin Farkında Olmasını Sağlayacaktır.Derneğimizin Üye Profili, Ağırlıklı Olarak Öğretmen Camiasından Olmak Üzere Tüm Mesleklerde Aktif Olan Ve Sosyal Sorumluluk Projelerine Duyarlı Bireylerden Oluşmaktadır. Derneğimiz, Valiliğimizden Aldığı Onay Ve Destekle Proje Üretmeye Çalışmaktadır. Birçok Ulusal Proje Çalışmaları Içerisinde Yer Alan Derneğimiz, Uluslar Arası Anlamda Da Işbirliği Ve Faaliyetlerini Sürdürmek Istemektedir.Dernek Üyelerinin Çoğu Aktif Olarak Okullarda Veya Üniversitelerde Çalışmaktadır, Bu Nedenle Dernek Faaliyetlerimiz Öğrenci Ve Gençleri Doğrudan Ve Dolaylı Olarak Kapsamaktadır. Gençlerin Örgün Ve Yaygın Eğitimin Içerisinde Aktif Olmaları, Eğitimsel Ve Çevresel Sorunların Farkında Olmaları Ve Çözüm Üretmeye Çalışmaları Amaçlarımız Arasında Yer Almaktadır. Derneğin Kurucuları Sekiz Aktif Eğitimcidir. Ulusal Ve Uluslararası Proje Tecrübeleri Olan Dernek Çalışanları, Bu Tecrübelerini Derneğimizin Gelişimine Aktarmak Istemektedirler. Uluslararası Anlamda Büyük Bir Ağı Olan Derneğimizin Amaçlarından Bir Tanesi Bu Deneyimleri Projeler Yoluyla Diğer Öğretmenlere, Öğrencilere Ve Eğitimin Dışında Kalmış Gençlere Taşımaktır. Ulusal Ve Uluslar Arası Projelerde Uzman Olan Kurucu Üyelerimizin Önderliğinde Birkaç Ulusal Ve Yerel Proje Yürütülmüş Ve Uluslararası Eğitim Faaliyetlerine Katılımcı Gönderilmiştir. Bu Projeler, Göç Eden Öğrencilerin Eğitimi Ve Yerel Bilim Köyü Açılması Gibi Eğitim, Araştırma Ve Geliştirmelerine Katkı Sağlamayı Amaçlamıştır. Dernek Üyesi Olan Bazı Eğitmenlerimiz Ise Türkiye'de Çeşitli Alanlarda Eğitsel Yarışmalara Bireysel Ve Öğrencilerle Olmak Üzere Katılım Sağlamışlardır. Ayrıca Bu Öğretmenler Derneğimiz Vasıtasıyla Çeşitli Sempozyumlara Ve Kongrelere Katılmış Olup Bireysel Ve Mesleki Gelişimlerine Katkı Sağlanmıştır. Derneğimiz Özellikle Erasmus+ Programları Vasıtası Ile Kapasitesini Geliştirmek Ve Uluslar Arası Çalışmalar Yaparak Hem Tecrübe Kazanmak Hem De Uluslar Arası Bir Ağ Kurmak Istemektedir.

+90(506)645-8335
yegid33@gmail.com
Çankaya M. Ismet Inönü Bulvarı Yaşat Işhanı Kat:4 No:117 Akdeniz/mersin
Other Foundations in Same City